ağırlaşmaq

ağırlaşmaq
f.
1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C..
2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq. Vəziyyəti ağırlaşmışdır. – Obalar arana köçəndən sonra Gülyazın həyatı daha da ağırlaşdı. M. Hüs.. // məc. Daha əziyyətli, daha məşəqqətli, daha əzablı olmaq, daha da pisləşmək, daha da dözülməz olmaq. Yaşayış gündən-günə ağırlaşırdı.
3. Pisləşmək, şiddətlənmək, bərkimək, artmaq, qorxulu bir vəziyyət almaq. Xasayın qızdırması artır, halı get-gedə ağırlaşırdı. Ə. Vəl..
4. Kəsifləşmək, dözülməz bir hala gəlmək, pisləşmək. Otağın havası ağırlaşmışdır.
5. məc. Qoxumağa, pis iy verməyə, xarab olmağa başlamaq, pozulmaq. Ət istidən ağırlaşdı.
6. məc. Tənbəlləşmək, atilləşmək; özündə bir ağırlıq hiss etmək, hərəkət edə bilməmək. Yeyəndən sonra adam ağırlaşır.
7. dan. Kökəlmək, ətlənmək, yoğunlaşmaq, tosqunlaşmaq. Vücudu gündən-günə ağırlaşır.
8. məc. dan. Hamilə olmaq, ikicanlı olmaq.
9. məc. Daha ciddi olmaq, təmkinli olmaq. Yaşa dolduqca ağırlaşmaq.
10. məc. Zəifləşmək, eşitmə qabiliyyəti azalmaq. Qulağı ağırlaşmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • ağırlaşma — «Ağırlaşmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pisləşmək — f. 1. Getdikcə pis olmaq, keyfiyyətini itirmək, xarablaşmaq. Məhsul pisləşib. 2. Halı, vəziyyəti daha da xarab olmaq, daha da pis olmaq, ağırlaşmaq, kəskinləşmək, fənalaşmaq. Getdikcə Məmməd sövdəgərin əhvalı pisləşirdi. «Aşıq Qərib». Almanlar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nislamağ — (Quba) çox yemək nəticəsində ağırlaşmaq, ağır ağır nəfəs almaq. – Çox yemə, nislarsan …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • ağırsımaq — məh. bax ağırlaşmaq 6 cı mənada …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • astalaşmaq — f. Ağırlaşmaq, yavaşımaq, aramlaşmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çətinləşmək — f. Daha da çətin olmaq; ağırlaşmaq. <Ələkbər:> İşlər günbəgün çətinləşir. Ə. H.. Səlimin vəziyyəti yamanca çətinləşdi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dərinləşmək — f. 1. Daha dərin olmaq, dərinliyi artmaq, daha da çuxurlaşmaq. Çay xeyli dərinləşmişdir. Ortaya getdikcə dəniz dərinləşir. // Dərinə (çuxura) düşmək. Gözləri dərinləşmək. 2. məc. Daha da ciddiləşmək, ağırlaşmaq, mürəkkəbləşmək, çətinləşmək. Şamo… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • geri — 1. zərf Arxa tərəfə, dala, dal tərəfə. <Qaçay> bir neçə addım gedəndən sonra istədi qanrılıb geri baxsın. İ. Məlikzadə. 2. is. Ard, dal, davam, mabəd. Şerin gerisini oxumaq. – Toğrul Qətibənin bu sözlərini eşidəndən sonra, rübailərinin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərgin — sif. 1. Gərilmiş halda olan; tarım, dartılmış, tarım çəkilmiş. Gərgin iş. Gərgin sim. // məc. Gərginlik halında olan. Gərgin əzələlər. Əsəbləri gərgin halda olmaq. – Qollar güclü, qollar gərgin, ağır daşlar; Qaldırılır üfüqlərə. M. Müş.. 2. Böyük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşmək — f. 1. Dartılmaq, tarım çəkilmək, gərgin olmaq. Əsəbləri gərginləşdi. – Soldatın üzü ani bir titrəyişlə tərpəndi, əzələləri daha da gərginləşdi. . M. İ.. Hamı dayandığı yerdə dondu. Bütün duyğular gərginləşdi. M. C.. 2. məc. Çox ağırlaşmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”